menu
close
chevron_left
Kulku
close

Kulkutech ja Jyrkkälä yhdessä kohti turvallisempaa asumista

Kulkutech ja Turussa sijaitseva KOy Jyrkkälänpolku aloittivat yhteistyön KULKU-palvelun pilotoinnilla, joka toi Jyrkkälälle ja sen asukkaille esiin modernin kulunhallinnan merkittävät edut. Alkuvaiheen positiiviset kokemukset johtivat palvelun laajentamiseen kaikkiin Jyrkkälän 17 asuinkerrostaloon. 

 

Suurin hyöty KULKU-palvelusta 

Ennen KULKU-palvelun käyttöönottoa Jyrkkälän kerrostaloissa ei ollut käytössä kulunhallintajärjestelmiä, kuten johdotettuja ovipuhelinjärjestelmiä tai ovikoodeja. Ulko-ovien lukitukset toimivat perinteisesti aikaohjatusti. KULKU-palvelu mahdollisti modernin kulunhallintajärjestelmän toteuttamisen ketterästi ja asukkaiden toiveita vastaavalla tavalla. “Palvelusta saatavat hyödyt nivoutuvat vaalimaamme turvallisuuskulttuuriin. Nyt ulko-ovemme ovat 24/7 lukittuja, eikä muutos hankaloita asukkaan arkea, vaan helpottaa sitä. KULKU-palvelun avulla vieraat on mahdollista tunnistaa jo ulko-ovelta ja kyläilijöille on mahdollista lähettää kertakäyttöisiä kulkuoikeuksia”, Jyrkkälän toimitusjohtaja Lauri Ahonen toteaa. 

  

KULKU-palvelun ylläpito 

KULKU-palvelun ylläpito on osoittautunut Jyrkkälälle vaivattomaksi. “Ylläpitomielessä ratkaisu on vaivaton tilaajalle. Vuokrataloyhtiössä ylläpidon vaivattomuutta on mahdollisuus pohjustaa huolellisella valmistautumisella ja etenimmekin käyttöönotossa hallitun varovaisesti”, Ahonen kertoo. Käyttöönotto tapahtui huolellisen suunnittelun ja asukastoimikunnan tuen ansiosta. Palvelua pilotoitiin aluksi yhdessä talossa ja asukkaiden käyttökokemuksia kartoitettiin kyselyillä. Yli 80 % asukaskyselyyn vastanneista suositteli palvelua ja kannusti laajentamaan sen käyttöä muihinkin taloihin. Positiivisten tulosten perusteella Jyrkkälä päätti ottaa KULKU-palvelun käyttöön koko yhtiön laajuudessa. 

  

Tyytyväisyys yhteistyöhön 

Yhteistyö Kulkutechin kanssa on sujunut Jyrkkälän mukaan erinomaisesti. “Ainakin toistaiseksi kaikki on sujunut jämäkästi sopimusta ja asiakaskokemusta vaalien. Asiakaspolku tiedonkeruusta sopimukseen ja käyttöönottoon on ollut sujuva, kuten hyvään kumppanuuteen kuuluu. Olemme erittäin tyytyväisiä Kulkutech Oy:n toimintaan ja palveluasenteeseen. Toivomme myös, että kumppanuus yhteisöllisen Jyrkkälän kanssa on ollut miellyttävä kokemus Kulkutechille!”, Jyrkkälän edustaja lisää. 

 

Olemme Kulkutechillä ylpeitä saadessamme olla mukana Jyrkkälän kaltaisen yhteisön toiminnassa. Yhdessä tavoitteenamme on edelleen parantaa ja helpottaa vuokra-asunnoissa asuvien henkilöiden elämää uusien innovaatioiden kautta. Olemme kokeneet kumppanuuden Jyrkkälän kanssa erittäin miellyttäväksi ja toimivaksi. Arvostamme suuresti myös Jyrkkälän asukasyhteisön panosta palvelun kehittämisessä! 

 

Kohteen tiedot

KOy Jyrkkälänpolku
www.jyrkkala.fi